O čitalnici

Skupna tisočletna zgodovina še danes povezuje Avstrijo, predvsem avstrijsko Štajersko in Gradec, z današnjo Slovenijo. Kulturni, gospodarski in izobraževalni stiki so bili tesni v vseh obdobjih soobstoja. Naj spomnimo samo na ustanovitev prvega slovenskega študentskega društva Societas Slovenica 13. maja 1810 v Gradcu. Njegov ustanovitelj Janez Nepomuk Primic, študent prava, razsvetljenski pesnik in prevajalec, je bil doma iz Zaloga pri Škofljici. Ko je julija 1811 cesar Franc I. odobril ustanovitev stolice za slovenščino na graškem liceju, jo je prevzel Primic in vodil do 1813. V drugi polovici 19. stoletja je v Gradcu potekalo živahno slovensko društveno življenje, to mesto je postalo tudi zibelka znanstvene slovenistike (z literarnimi zgodovinarji in jezikoslovci Gregorjem Krekom, Karlom Štrekljem, Matijem Murkom, Rajkom Nahtigalom in Vatroslavom Oblakom). V tem času (torej v drugi polovici 19. stoletja) so na univerzi v Gradcu potekala predavanja za pravnike, teologe in medicince tudi v slovenskem jeziku.

Slovenska čitalnica v Gradcu je bila slovesno odprta 6. junija 2013. Prostorsko in organizacijsko je vključena v Štajersko deželno knjižnico in se nahaja v prosto dostopnem delu te knjižnice. Ob odprtju je vsebovala nekaj nad 2000 enot, ki jih je mogoče poiskati tudi v spletnem katalogu deželne knjižnice. Knjige je Štajerski deželni knjižnici podarila Republika Slovenija s podporo 32 založb in Univerzitetne knjižnice Maribor. Z ustanovitvijo čitalnice sta slovenska kultura in jezik v prestolnici avstrijske Štajerske dobila nov prostor delovanja in razvoja. V zbirki Slovenske čitalnice so poleg slovenskih knjig tudi prevodi slovenske literature v nemščino, časopisi (tudi prosto dostopne e-verzije) in revije.

Program prireditev v Slovenski čitalnici sooblikujejo Štajerska deželna knjižnica, Kulturno društvo člen VII za avstrijsko Štajersko/Pavlova hiša, Univerza v Gradcu z Inštitutom za slavistiko in Inštitutom za prevodoslovje, Univerzitetna knjižnica Maribor in Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Več … 

Naslov

Kalchberggasse 2
8010 Graz
Austria

Odpiralni čas

pon.—pet.: 9.00—17.00

Pomakni se na vrh