Osnovni podatki

6. junija 2013 se je Gradec z odprtjem Slovenske čitalnice ponovno tesneje povezal s slovenskim prostorom. Slovesnega odprtja so se udeležili visoki politiki z obeh strani meje: slovenski minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, avstrijski državni sekretar Reinhold Lopatka, avstrijskoštajerski deželni glavar Franz Voves in deželni svetnik za kulturo Christian Buchmann. Zahvala za ustanovitev knjižnice gre predvsem slovenskemu veleposlaniku na Dunaju Aleksandru Geržini in direktorju Štajerske deželne knjižnice v Gradcu dvornemu svetniku dr. Christophu Binderju.

Vsebinski sklopi slovenskega knjižničnega gradiva obsegajo predvsem naslednja področja:

  • slovensko leposlovje,
  • literarno in kulturno zgodovino,
  • mladinsko in otroško leposlovje,
  • deželoznanstvo,
  • literarno zgodovino in jezikoslovje,
  • učbenike za slovenščino kot drugi/tuji jezik in
  • različne priročnike.

V sklopu Slovenske čitalnice potekajo številni literarni večeri, predavanja, koncerti in medkulturna srečanja. Slovenska čitalnica je mesto srečevanj Slovencev, priseljencev in pripadnikov slovenske manjšine na avstrijskem Štajerskem, ter Avstrijcev, ki jih zanima Slovenija v vseh njenih razsežnostih. To omogoča aktivno kulturno izmenjavo in krepi čezmejno sodelovanje ter evropsko povezovanje. S tem prispeva avstrijska Štajerska tudi v evropski sedanjosti k jezikovni in zgodovinski povezanosti Avstrije in Slovenije.

Naslov

Kalchberggasse 2
8010 Graz
Austria

Odpiralni čas

pon.—pet.: 9.00—17.00

Pomakni se na vrh