Učenje slovenščine kot tujega jezika

Na policah v Slovenski čitalnici najdete tudi gradivo Centra za slovenščino kot tuji jezik, ki širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem okviru, spodbuja mednarodno slovenistično raziskovanje, organizira strokovna in znanstvena srečanja ter razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Poiščite svoj izvod v Slovenski čitalnici in obiščite tudi spletno stran centra na povezavi:
http://www.centerslo.net/

Pomakni se na vrh