27. februar 2018 | Viltuški grad – predstavitev knjige

Seznanili smo se z vznemirljivo publikacijo, ki kot prva popisuje vso zgodovino viltuškega gradu od njegovega nastanka do sedanjosti. Knjiga vsebuje veliko doslej neobjavljenega fotografskega gradiva in nas seznanja z javnosti še neznanimi zgodbami, npr. o tem, kako so gospodje Viltuški zasedli grad Hohenmaut in se zoperstavili mogočnim Habsburžanom. Večer sta oblikovala rodoslovec mag. Rajmund Lampreht, ki je osvetlil zgodovino rodu viltuških gospodarjev, in mag. Danica Perše s predstavitvijo revitalizacije gradu in njegovega bogatega parka.

27. februar 2018 | Viltuški grad – predstavitev knjige
Pomakni se na vrh