2c, Sedemletna Pot

2c, Sedemletna Pot
Pomakni se na vrh