6. oktober 2015 | Predstavitev knjige From Slovenia to Egypt

Mlade ženske iz Primorske so vse od leta 1870 hodile »v službo« v Egipt. Ta tradicija se je ohranila vse do 20. stoletja. Zadnje slovenske služkinje in gospodinje so se iz Egipta v svoje domače kraje vrnile v 70. letih 20. stoletja. Večina teh žensk je s svojimi prihodki podpirala svoje družine, ki so ostale doma. Dolgo časa ta transmediteranska ženska delovna migracija ni bila prisotna v kulturnem spominu Slovenije. S pričujočo knjigo želijo avtorji pretrgati molk o tej specifični obliki ženske delovne migracije in teh zgodnjih hranilkah svojih družin ter osvetliti njihove dosežke in različne usode njih samih in njihovih družin.

V Slovenski čitalnici so v zanimivih prispevkih o aleksandrinkah spregovorili avtorji knjige From Slovenia to Egypt.

Sylvia Hahn z Univerze v Salzburgu je v svojih uvodnih besedah razložila, kako se je sama srečala s temo aleksandrink in predstavila svoje raziskovalno področje.

Katja Mihurko Poniž z Univerze v Novi Gorici je govorila o Aleksandrinkah v slovenski literaturi.

Aleksej Kalc z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU je predstavil migracijo na Goriškem.

Mirjam Milharčič Hladnik z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in urednica pričujočega zbornika je predstavila zgodovino Aleksandrink od začetka do današnjih dni.

Dirk Hoerder, emeritirani profesor na Arizona State University in na Univerzi v Bremnu, je predstavil žensko (delovno) migracijo v globalnem kontekstu.

6. oktober 2015 | Predstavitev knjige From Slovenia to Egypt
Pomakni se na vrh